შაკტიმანის სასუქის გამფანტველით შესაძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიის მოთხოვნით აუცილებელი სასუქის ადვილად და ეფექტურადშეტანა. მაშინ როდესაც მინერალური სასუქის ხელით შეტანის ტრადიციული მეთოდი შრომატევადია, მოითხოვსდიდ დროს და მავნეა ჯანმრთელობისთვის.

მას შეუძლიადიდ ფართობებზე რეალური დროის განმავლობაში სასუქის გაფანტვა 12–დან 14 მ–მდე სიგანის ველში.

გაფანტვის უნიკალური სისტემა უზრუნველყოფს სასუქის თანაბრად შეტანას დიდ მანძილებზე. გადაცემათა კოლოფს შეუძლია სიმძლავრის მკვეთრი ცვლილებებზე რეაგირება ისე, რომ გაფანტვის ხარისხი არ შეიცვალოს.


უპირატესობები:
- შესაძლებელია სასუქის შეტანა დიდ ფართობებზე მცირე დროის მონაკვეთში;

- უზრუნველყოფს სასუქის თანაბარ განაწილებას, რაც აუმჯობესებს მიწის სტრუქტურას;

- ოპერატორს შესაძლებლობა აქვს გააკონტროლოს სასუქის განაწილება;
 

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი

S-500

ტევადობა, კგ

345

ჩატვირთვის სიმაღლე, მმ

1130

მასა, კგ

63

გაფანტვის სიგანე, მ 

მარცვლოვანი

12–14

კრისტალური

6–7

სიმძლავრის ასართმევი ლილვი

1"3/8

გადაცემათა კოლოფი

1:1