ჩემპიონ სერიის როტაციული კულტივატორი წარ–მოადგენს შაკტიმანის კულტივატორებში ყველაზე მძიმეს. მისი ჩონჩხი უნიკალურია იმით, რომ ჩარ–ჩოსა და დანებს შორის დიდი ღრეჩოა.

ეს საშუალე–ბას აძლევს მას დაამუშავოს მიწის მტკიცე და მკვრივი კოშტი. დანის დიდი ზომისა და სისქის გა–მო იგი იძლევა შესაძლებლობას კარგად დაფესვია–ნებული, სქელი ღეროს მქონე მცენარეები კარგად დაქუცმაცდეს და ღრმად შეერიოს ნიადაგში.

ეს კულტივატორი ერთდროულად უზრუნველყოფს 3 ფუნქციის განხორციელებას: ნიადაგის სწრაფ და–მუშავებას, დროის ეკონომიას და მწარმოებლურობის ზრდას.


უპირატესობები:
- ამ სერიის კულტივატორები ღრმად და კარგად ამუშავებენ ნიადაგს, რაც აუმჯობესებს მის სტრუქტურას;

- ის აქუცმაცებს დიდი ღეროების მქონე და ბოჭკოვან მცენარეებს, რითაც ნიადაგის ნაყოფიერება იზრდება;

- დანის დიდი სისქე ზრდის მისი მუშაობის რესურს;

- დიდ ფართობებს უფრო ნაკლებ დროში ამუშავებს, რის გამოც ხდება საწვავის ეკონომია.
 

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი

მუშა სიგანე, სმ

L ტიპის სხვადასხვა ზომის დანისთვის ტრაქტორის სიმძლავრე, ცხ.ძ. / კვტ

მასა, კგ

დანის რაოდენობა

SRT-4

112

40+ / 30+

45+ / 34+

469

30

SRT-5

147

45+ / 34+

50+ / 37+

499

36

SRT-6

174

55+ / 41+

60+ / 45+

529

42

SRT-7

196

65+ / 49+

70+ / 52+

559

48

SRT-8

221

75+ / 56+

80+ /60+

589

54

SRT-9

268

80+ /60+

85+ / 64+

691

60

SRT-10

290

85+ / 64+

90+ / 67+

863

66

SRT-11

310

100+ / 75+

105+ / 79+

900

72